MOTVERKA TJUVENS FRAMFART!


Kanske kan några klassiska tips bli till nytta.

1. Låt några lampor vara tända som om någon är hemma. En påslagen radio kan också vara bra.

2. Kolla att lås både till ytterdörrar och fönster är funktionsdugliga.

3. Be grannen att någon gång kolla bostaden om du är långvarigt borta.

4. Fotografera och därmed dokumentera värdefulla saker (bra om stöldgods kan härledas).

5. Kanske dags för effektivt stöldlarm?