STORT BYGGE PLANERAS I CENTRUM AV LUND


Ett byggnadskomplex mer än dubbelt så stort som Kristallen planeras på platsen där Tingsrätten ligger. Den totala ytan beräknas till ca 20000 kvm och fördelas på konferensanläggning med plats för 1500 deltagare samt ett hotell med 250 rum. Utöver det tillkommer 5000 -10000 kvm för bostäder och kontor. Önskemål om att bevara den av ark. Hans Westman ritade tingsrättsbyggnaden som byggnadsminne har framförts.