Historia


I backspegeln

År 1863 föddes Magnus Jönsson i Östra Torn och flyttade år 1907 till nuvarande 4 H-gården mitt i byn och drev där fullskaligt jordbruk med hästuppfödning som stort sidointresse.

Magnus var en s.k. användbar karl med omvittnad järnhälsa – en gåva som kom honom väl till pass vid hans otaliga utomhusauktioner vanligen i februari – marskylan då fast som lös egendom skulle byta ägare.

 


Makarna Jönsson fick 2 söner av vilka John, som äldst, född 1896, kom att bistå sin far i den omfattande auktionsrörelsen. Även kommunala, kyrkliga och politiska uppdrag utgjorde vardagen för Magnus och samma mönster kom också att gälla för John. Båda anlitades som nämndemän och var huvudmän i bankstyrelser.

Som en erkänsla för sin far tillika för behovet av ett affärsnamn antog John efternamnet MAGNTORN som läsaren lätt förstår är kopplat till Magnus i Ö.Torn.

Med början år 1962 efter studentexamen som latinare på Spyken och efter lämpliga juridiska studier gav Knut Magntorn, som tredje generationen, sig in i förmedlarrollen. Ett självvalt beslut, som allt sedan starten visat sig passa hans kynne väl.

År 1998 kändes det rätt i tiden att arbeta i team och kollegan , Ulf Lindwall, och Knut tillsammans med utvalda medarbetare har sedan dess försökt verka i samma anda som generationerna före.

Den 18 april 2015 gick Knut Magntorn ur tiden. Vi fick nära nog 17 år tillsammans. Minnet av en kär kollega, vän och en på alla vis klok mentor lever och det går sällan en dag utan att vi tänker på honom.