Medarbetare


Ulf Lindwall
Fastighetsmäklare:

Vxl: 046-148200
Mob: 0705-14 82 82
E-post: ulf@magntorn-lindwall.com

Ulf är auktoriserad fastighetsmäklare och engagerad i styrelsearbete inom Mäklarsamfundet Skåne. Han är fastighetsmäklare i 2:a generationen och har förmedlat bostäder i Lund/Malmöregionen sedan 1978. Ulf är egen företagare sedan 1993. Till en högre mäklarexamen, HMX kan läggas titeln marknadsekonom.

Ulf är en framåtsträvare och är den som gärna håller i rodret på såväl arbetet som i segelbåten.

Motto: Förhandling handlar om att ge och ta tills man är överens och då tar man i hand.