Kapitalvinstberäkning


Ska du sälja villa, fritidshus eller bostadsrätt?

 Använd kalkylen för att snabbt räkna fram vinst och skatt.

 

 

Vinsten kommer att beräknas enligt reglerna för privatbostäder. Vid försäljning av fritidshus gäller samma regler som vid försäljning av villa. Vid försäljning av bostadsrätt tillkommer ytterligare uppgifter såsom inre reparationsfond och kapitaltillskott.

Ska du köpa ett nytt permanentboende d v s en ny villa eller en ny bostadsrätt har du möjlighet att begära uppskov med kapitalvinsten.

Gör en Kapitalvinstkalkyl för

villa/fritidshus eller bostadsrätt