Kostnadsfri värdering


Vi utför värderingar av villor och bostadsrätter / lägenheter samt hyres-/industrifastigheter i Lunds kommun med omnejd. 

Länk till formulär: Kostnadsfri värdering

En muntlig fri värdering går till på så sätt vi möter er i er bostad och där ger dig en  aktuell bild av marknadsförutsättningarna inför en ev. försäljning alternativt annan anledning till att du önskar en bedömning av värdet.

Motsvarande sätt inför en s.k. skriftlig värdering med den skillnaden att vi producerar ett skriftligt dokument (Värderingsutlåtande) vilket ni kan använda i samband med belåning, bodelning etc.